Mässenblad

Mässenbladet är ett informationsblad som sammantälls av styrelselen. I bladet tas aktuella ämnen upp så som pågående och planerat underhåll. Det är en uppskattad kommunikationskanal och här kan du läsa tidigare Mässenblad.


Mässen bladet 2022


Mässen bladet 2021


Mässen bladet 2020


Mässen bladet 2019


Mässen bladet 2018


Mässen bladet 2017


Mässen bladet 2016


Mässen bladet 2015


Mässen bladet 2014


Mässen bladet 2013


Mässen bladet 2012


Mässen bladet 2011


Mässen bladet 2010


Mässen bladet 2009