Mässenblad

Mässenbladet är ett informationsblad som sammantälls av styrelselen. I bladet tas aktuella ämnen upp så som pågående och planerat underhåll. Det är en uppskattad kommunikationskanal och här kan du läsa tidigare Mässenblad.

Mässen bladet 2018

Mässen bladet 2017

Mässen bladet 2016

Mässen bladet 2015

Mässen bladet 2014

Mässen bladet 2013

Mässen bladet 2012

Mässen bladet 2011

Mässen bladet 2010

Mässen bladet 2009