Felanmälan och förvaltarfrågor

Felanmälan


Vår förvaltare SBC sköter alla ärenden för föreningen

Skapa ett ärende via www.sbc.se/felanmalan

Man kan även kontakta SBC via:

Kundtjanst@sbc.se alternativt 0771-722 722


För akuta ärenden utanför kontorstid ring 08-721 77 77

Akuta ärenden är ärenden som är akut fara för person eller fastighet och som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Kontaktas jour i utan att ärendet är akut kommer anmälaren debiteras jourkostnaden.

Se också dokumentet ”Information & ordningsregler”.


Ring inte Jourtjänsten i onödan!

Du löper risk att få bekosta utryckningen själv om det i efterhand bedöms som ett icke jourärende. Kostnaden för en jourutryckning är cirka 4.400:- kronor.