Felanmälan

Felanmälan

Fel anmäles till Valvet, vardagar 7-16 på tel. 08 649 36 00
eller på Valvets hemsida. Klicka här för länk till felanmälan

Se också dokumentet ”Information & ordningsregler”.

Ring inte Jourtjänsten i onödan!
Du löper risk att få bekosta utryckningen själv om det i efterhand bedöms som ett icke jourärende. Kostnaden för en jourutryckning är cirka 4.400:- kronor.