Styrelsen

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.


Styrelsens inriktning

”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”.


Kontakta styrelsen och valberedningen

Styrelsen når du via e-post styrelsen.massen@gmail.com. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan till expeditionen som ligger mellan Skeppargatan 96 och 98

Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren.

Obs! Innan du kontaktar styrelsen, titta i Ordningsreglerna under Information och ordningsregler.


2022/2023

Ordförande Rickard Glimmerud, Erik Dahlbergsgatan 35
Vice ordförande Cecilia Carnefeldt, Erik Dahlbergsgatan 29
Ledamot Bosse Karlsson (extern)
Ledamot Malin Carlsson, Skeppargatan 100  
Ledamot Agnes Reutersvärd, Skeppargatan 96
Ledamot Oscar Sandelin, Skeppargatan 100
Ledamot Rebecca Enroth, Erik Dahlbergsgatan 27


Valberedning

Anders Rickardsson, Skeppargatan 100
Ulrika Johannesson, Skeppargatan 96