Styrelsen

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.


Styrelsens inriktning

”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”.


Kontakta styrelsen och valberedningen

Styrelsen når du via SBCs portal. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan till expeditionen som ligger mellan Skeppargatan 96 och 98.

Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i
föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren.

Valberedningen når du på e-post valberedningen.massen@gmail.com

Obs! Innan du kontaktar styrelsen, titta i Ordningsreglerna under Information och ordningsregler.