Styrelsen

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

Styrelsens inriktning
”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”.

Kontakta styrelsen och valberedningen
Styrelsen når du via e-post styrelsen.massen@gmail.com. Du kan också lägga ett meddelande i brevlådan till expeditionen som ligger mellan Skeppargatan 96 och 98

Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren.

I styrelsen 2019/2020 ingår:

Ordförande Rickard Glimmerud, Erik Dahlbergsgatan 35
Vice ordförande Fredrik Ahlgren, Skeppargatan 100
Ekonomiansvarig Johan Malmkvist, Skeppargatan 96
Kommunikationsansvarig Lina Färggren, Skeppargatan 77
Ledamot Erik Hallgren, Skeppargatan 77
Ledamot Rita Stetter, Skeppargatan 77