Styrelsen

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötseln av fastigheterna. Det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i gott skick är en viktig fråga.

Styrelsens inriktning
”Styrelsen skall verka för en långsiktigt bra trivsam miljö och en god ekonomi i bostadsrättsföreningen samt granska föreningens förvaltning”.

Kontakta styrelsen och valberedningen
Styrelsen når du via e-post styrelsen.massen@gmail.com. Du kan också skriva ett vanligt brev till någon av styrelsemedlemmarna. Vänd dig till styrelsen om du har synpunkter på hur förvaltningen av fastigheterna i föreningen sköts. För alla andra ärenden ska du kontakta förvaltaren.

I styrelsen 2018/2019 ingår:

Ordförande Rickard Glimmerud Erik Dahlbergsgatan 35
Viceordförande Fredrik Ahlgren Skeppargatan 100
Kassör Johan Malmkvist Skeppargatan 96
Mötessekreterare Sven Themptander Erik Dahlbergsgatan 35
Ledamöter Lina Färggren Skeppargatan 77
Erik Hallgren Skeppargatan 77
Rita Stetter Skeppargatan 77

Suppleant
Egil Gustafsson
Skeppargatan 102