Bostadsrättstillägg

Om en brand- eller vattenskada skada inträffar i din lägenhet:

Meddela alltid i första hand föreningens styrelse eller förvaltaren. Det är nämligen dessa personer som skall anmäla skadan till försäkringsbolaget Folksam. Om det uppstår samtidig skada på det personliga lösöret, eller om skada innebär att merkostnader för kost och logi uppstår, så skall ni också själv kontakta ert hemförsäkringsbolag.

Vid enklare skador i lägenheten som t.ex skada på vitvaror, glasrutor eller sanitetsporslin kan berörd bostadsrättsinnehavare själv anmäla skadan till Folksam.


Kontaktuppgifter på Folksam: Tel 0771-880 800

Jour vid akuta skador: 020-45 00 00 (OBS! efter kontorstid och helger) foretagbyggskada@folksam.se


Informera Folksam vid anmälan att ni är försäkrad via BRF Mässens försäkring via BRF-Trygg, och ange föreningens org.nr 702001-5017. I övrigt hänvisar vi till vår hemsida http://www.proinova.se/brf-trygg/ där man finner information, blankett för skadeanmälan med mera.