Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg

För medlemmar ingår i Brf Mässens fastighetsförsäkring hos Protector Försäkring.

Om en skada inträffar i din lägenhet:
meddela alltid i första hand din hemförsäkring.
Och, om skadan är av sådan art, anmäl den till Protector Försäkring på
https://www.protectorforsakring.se – klicka på ”anmäl skada” och därefter ”egendom”
Brf Mässens avtal med Protector har nummer 561 067.
Protector kan också nås på telefon 08-410 637 00 eller per
e-post: skador@protectorforsakring.se
Meddela därefter även förvaltaren och styrelsen.