Information & ordningsregler

Information & ordningsregler


Många svar på de frågor som styrelsen och förvaltaren får återfinns i föreningens informations & ordningsregler. I detta dokument har föreningen samlat mycket matnyttig information om föreningens fastigheter. Det finns även en del ordningsregler om hur vi som medlemmar ska förhålla oss till varandra för att skapa bästa möjliga trivsel.