Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning / Andrahandsupplåtelse* av bostadsrätt

Du måste som medlem alltid ha styrelsens godkännande för uthyrning i andrahand, se även 47 § i föreningens stadgar. Förvaltaren hanterar alla ärenden gällande andrahandsuthyrning på uppdrag av styrelsen.

Uthyrning medges endast till privatperson, inte till företag. Lägenheter som ägs av juridisk person är befriade från andrahandsansökan endast om firmatecknare, barn till firmatecknare eller anställd i företaget, bor i lägenheten. Föreningen ska dock alltid förses med kontaktuppgifter till den som bor i lägenheten.
Ansökan med angivande av skäl ska i god tid innan önskad uthyrning lämnas till förvaltaren och ett av alla parter underskrivet hyresavtal ska bifogas. 

Du kan även kontakta Nabos avgifts- och hyresavdelning för att få hjälp. avgifthyra@nabo.se

Ansökan beviljas med högst ett (1) år och om behovet därefter kvarstår ska en ny ansökan lämnas. Den kortaste tiden för uthyrning är 3 månader.
Korttidsuthyrning (som tex annonseras på Airbnb eller liknande) är inte tillåten.