Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning / Andrahandsupplåtelse* av bostadsrätt
Du måste som medlem alltid ha styrelsens godkännande för en uthyrning i andrahand, se även 47 § i föreningens stadgar. (Lägenheter som ägs av juridisk person är befriade från andrahansansökan endast om firmatecknare eller barn till firmatecknare bor i lägenheten.) En ansökan med angivande av skäl ska lämnas till förvaltaren och ett av alla parter underskrivet hyresavtal ska bifogas. Ansökningsblankett finns på http://www.massen.se (se nedan). Du kan också kontakta Valvets avgifts- och hyresavdelning för att få hjälp. Ansökan beviljas med högst ett (1) år och om behovet därefter kvarstår ska en ny ansökan lämnas. Korttidsuthyrning (som Airbnb, dvs. hotell liknande uthyrning) är inte tillåten.

Om du får tillstånd:

  • Tänk på att du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom.
  • Upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt
  • Hyresgästen får endast använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.
  • Registrering av hyresgästens telefonnummer i porttelefonen sker via kontakt med Valvets Felanmälan.

En ansökan måste göras för att föreningen ska ha kännedom om att din bostadrätt är uthyrd och vem som bor i lägenheten. Föreningen ska alltid ha aktuella kontaktuppgifter både till den boende och till medlemmen. Du är som ägare av bostadsrätten alltid ansvarig även när den är uthyrd. Det är du som innehavare som ansvarar för att föreningen får tillträde till lägenheten vid behov samt för eventuella skador och störningar som uppkommer.

Avgift för andrahandsupplåtelse (enligt gällande regelverk och Mässens vid årsstämman 2015 reviderade stadgar 9 §).
Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift som f.n. är 4 200 kr för ett år eller 350 kr/månad som uthyrningen/upplåtelsen gäller. Denna avgift debiteras i sin helhet på första ordinarie avgiftsavi efter godkännandet av uthyrningen. Avgiften återbetalas inte även om perioden för andrahandsupplåtelsen av någon anledning förkortas.

  • Andrahandsuthyrning/-upplåtelse eller inneboende
    Begreppet inneboende användes i vissa sammanhang. Det krävs inget tillstånd för att som lägenhetsägare ha en inneboende. Om du däremot vistas på annan ort och låter den inneboende disponera lägenheten helt på egen hand, så blir det en andrahandsupplåtelse och tillstånd krävs. Detta gäller också om t.ex. föräldrar flyttar och ett barn bor kvar. Ett annat exempel kan vara om föräldrar ägt och bott i lägenheten och sedan låter ett barn disponera lägenheten helt på egen hand. Även denna form kräver tillstånd. En upplåtelse av lägenheten är tillståndspliktig oavsett vem som betalar månadsavgiften och oavsett om det gäller en månad eller ett år. Korttidsuthyrning (som Airbnb, dvs. hotell liknande uthyrning) är inte tillåten. Vill du veta mer så finns bra information på Hyresnämndens hemsida www.hyresnamnden.se

Andrahandsuthyrning utan tillstånd kan leda till uteslutning ur föreningen.