Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning / Andrahandsupplåtelse* av bostadsrätt


Du måste som medlem alltid ha förvaltarens godkännande för uthyrning i andrahand, se även 47 § i föreningens stadgar. Korttidsuthyrning, Airbnb m.fl. är inte tillåten. Den kortaste tiden för uthyrning är 3 månader.

Förvaltaren hanterar alla ärenden gällande andrahandsuthyrning på uppdrag av styrelsen. Uthyrning medges endast till privatperson, inte till företag. Lägenheter som ägs av juridisk person är befriade från andrahandsansökan endast om firmatecknare, barn till firmatecknare eller anställd i företaget, bor i lägenheten. Föreningen ska dock alltid förses med kontaktuppgifter till den som bor i lägenheten.

Ansökan med angivande av skäl ska i god tid innan önskad uthyrning lämnas till förvaltaren och ett av alla parter underskrivet hyresavtal ska bifogas. Ansökningsblanketten är digital och kan ansökas om på SBC – Kundportal under ”din lägenhet/lokal”. Ansökan beviljas med högst ett (1) år och om behovet därefter kvarstår ska en ny ansökan lämnas.