Renovering

Ombyggnad/renovering av lägenhet

Alla ärenden gällande renoveringar och ombyggnationer hanteras av vår förvaltare SBC.

Innan du börjar renovera läsa igenom avsnittet om Ombyggnad/renovering i dokumentet ”Information och Ordningsregler” samt läs de sista sidorna i dokumentet. Du kan behöva tillstånd och lämna in certifikat. Sätter du i gång ett bygge utan tillstånd kan bygget stoppas. Ansökan och dokument gällande ombyggnationen skall läggas in i SBC-portalen för godkännande.


Börja med att lägga in ett ärende i SBC-portalen och be om ansökningsunderlag.