Om föreningen

Om Brf Mässen i Stockholm


Bostadsrättsföreningen Mässen ligger på Nedre Gärdet och är en av de största i Stockholm. Den äger och förvaltar fastigheterna Mässen 7-13, som byggdes under åren 1930-1938. Fastigheterna omfattar adresserna Skeppargatan 96-102, 75-83, Strindbergsgatan 37 och Erik Dahlbergsgatan 27-35. Föreningen har 642 bostadsrättslägenheter, 2 bostadsrättslokaler och ett antal hyreslokaler. Mässen består av många små lägenheter – endast ett fåtal är större än 60 kvm – vilket sätter sin prägel på föreningens demografi. Nästan 50% av föreningens medlemmar är födda 1980 eller senare.

Föreningen bildades 1931 i HSB:s regi och anda. Arkitekten Sven Wallander – en av de stora inom HSB-rörelsen – ritade husen. År 1996 lämnade Mässen HSB och är nu en fristående förening. Funktioner som tidigare sköttes av HSB och egen personal, såsom teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel mm, är numera utlagda på entreprenad.

Gärdets bebyggelse anses, av bl a Riksantikvarieämbetet och Stadsmuseum, 
vara av riksintresse och ha ett kulturhistoriskt värde, vars helhetsmiljö och t o m detaljer på byggnader skall bevaras. Förändringar av Mässens exteriör skall sålunda undvikas i det längsta.