Valberedning

Valberedningen

Intresserad att arbeta med i styrelsen?
Ta kontakt med valberedningen.


Valberedningen – vald vid stämman 2018

 

Anders Rickardsson, sammankallande     Skeppargatan 100
Ulrika JohannessenSkeppargatan 96


 e-post: valberedningen.massen@gmail.com