Valberedning

Valberedningen


Intresserad att arbeta med i styrelsen?
Ta kontakt med valberedningen.


Valberedningen – vald vid stämman 2023

Rickard Glimmerud, sammankallande, Erik Dahlbergsgatan 35
Anders Rickardsson, Skeppargatan 100

e-post: valberedningen.massen@gmail.com