Valberedning

Valberedningen


Intresserad att arbeta med i styrelsen?
Ta kontakt med valberedningen.Valberedningen – vald vid stämman 2018
 

Anders Rickardsson, sammankallande     Skeppargatan 100
Ulrika JohannessenSkeppargatan 96


 e-post: valberedningen.massen@gmail.com