Stadgar

Stadgar

Våra stadgar är det dokument som styr vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har.  Stadgarna hanterar frågor så som vem som ansvarar för olika underhåll och vad du som medlem får förändra i din bostadsrätt. I en bostadsrättsföreningen är stadgarna starkt påverkade av de lagtexter som finns i Bostadsrättslagen. 

Nedan finns en länk till våra stadgar.

Stadgar Brf MässenLadda ner