Kontakt

Kontaktuppgifter

Föreningen har anlitat SBC som leverantör för både teknisk och ekonomisk förvaltning och svarar på i stort sett alla frågor.

Innan du kontaktar kan du läsa ”Information och ordningsregler” ifall du behöver förbereda något innan kontakten.

Vår förvaltare SBC sköter alla ärenden för föreningen

Skapa ett ärende via www.sbc.se/felanmalan

Man kan även kontakta SBC via:

Kundtjanst@sbc.se alternativt 0771-722 722


För akuta ärenden utanför kontorstid ring 08-721 77 77

Akuta ärenden är ärenden som är akut fara för person eller fastighet och som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

Kontaktas jour i utan att ärendet är akut kommer anmälaren debiteras jourkostnaden.

Se också dokumentet ”Information & ordningsregler”.


Ring inte Jourtjänsten i onödan!

Du löper risk att få bekosta utryckningen själv om det i efterhand bedöms som ett icke jourärende. Kostnaden för en jourutryckning är cirka 4.400:- kronor.