Kontakt

Föreningen har anlitat Nabo som leverantör för både teknisk och ekonomisk förvaltning och svarar på i stort sett alla frågor.

Innan du kontaktar Nabo kan du läsa ”Information och ordningsregler” ifall du behöver förbereda något innan kontakten.

För ärenden gällande ekonomisk förvaltning (Avier, andrahandsuthyrning, pantsättning eller liknande) kontakta:

avgifthyra@nabo.se
010-288 00 27
Vardagar 09.00-11.30

För ärenden gällande teknisk förvaltning (Felanmälan, renovering/ombyggnationer, störningsärenden, städning eller liknande) kontakta:

felanmalan@nabo.se
010-288 00 26
Vardagar 07.00-16.00

När felanmälan är stängd finns jouren på samma nummer. Observera att ärenden under jourtid debiteras extra och ska bara kontaktas vid akuta tillfällen.

Nabo har även en kundportal där du kan logga in med BankId och lägga ett ärende och följa det men även se dina avier och information om din lägenhet, förråd mm.
https://portal.nabo.se/kundportal/login