Styrelsen 2020/2021

Ledamöter

Rickard Glimmerud, ordförande

Cecilia Carnefeldt, vice ordförande

Johan Malmkvist, ekonomiansvarig

Erik Hallgren

Sergei Vanderstedt

Hedda Engvall

Oscar Sandelin

Suppleanter

Malin Carlsson

MIchael Ehring

Av: styrelsen, oktober 22, 2020
Tillbaka