Hög fallrisk av istappar

I år upplever vi en ovanligt stor påbyggnad av istappar från våra tak och vi arbetar därför aktivt med ett företag för att få bukt med detta problem. Dock mäktar vi inte med att få dessa borttagna i den takt som de byggs på, därför är det av stor vikt att vi hjälps åt för att undvika att någon blir skadad.
1) Ni som bor med balkong uppmanas att skotta dessa, detta gäller i synnerhet ni som bor högst upp med kungsbalkong

2) Undvik att gå i närheten av fasaderna.

3) Undvik att använda grovsoprummet för tillfället, borttagning av istappar där är beställt.

4) Respektera avspärrningarna som idag har satts upp.
Istappar är en allvarlig risk, och vi måste därför hjälpas åt med detta.

Av: styrelsen, februari 7, 2021
Tillbaka