Förvaltning

Valvet Förvaltning AB

Brf Mässen använder Valvet AB som förvaltare.
De sköter det löpande arbetet, genomför beslut fattade av
stämman och styrelsen och är samtidigt professionella
rådgivare. Vicevärdsfunktionen innehas också av förvaltaren.

Adressen är:

Valvet AB
Box 42209
126 17 Stockholm
Besöksadress: Vretensborgsvägen 28, Hägersten
Telefon: 08 – 545 724 40, Fax: 08 – 649 36 09
Mail: info@valvetab.se
Hemsida: www.valvetab.se