Förvaltning

NABO

Brf Mässen använder NABO som förvaltare (NABO är ett bolag
i vilket bl.a. Valvet AB ingår, som Mässen har förvaltarkontrakt med).
De sköter det löpande tekniska och ekonomiska arbetet, utför de
beslut som fattats av stämman och styrelsen samt agerar professionella
rådgivare. Vicevärdsfunktionen innehas också av förvaltaren.


Kontakt

NABO
Box 42209
126 17 Stockholm
Besöksadress: Vretensborgsvägen 28, Hägersten


Telefon:    010-288 00 00
E-post:      info@nabo.se
Hemsida:  www.nabo.se